Facebook Twitter
bestcarlive.com

Các Khóa Học Lái Xe Phòng Thủ - Họ Có Làm Việc Không

Đăng trên Tháng Hai 17, 2023 bởi Willard Fraire

Mặc dù không ai sẽ lập luận rằng có những lợi ích tài chính đặc biệt trong việc tham gia các khóa học lái xe phòng thủ, bạn có thể tìm thấy những người tranh luận về việc liệu việc lái xe phòng thủ có thực sự cải thiện việc lái xe của ai đó hay không.

Đối với hầu hết người mới bắt đầu, không có nghi ngờ rằng việc lấy một

Khoảng thời gian lái xe tuổi teen thuộc bất kỳ loại nào, cho dù ở một trường lái xe cũng như một khóa học hướng dẫn trực tuyến, sẽ cải thiện khả năng lái xe. Câu hỏi đặt ra là liệu các tài xế dày dạn với thói quen lái xe đã ăn sâu có thể gặt hái những lợi ích của việc lái xe, các khóa học lái xe phòng thủ và giáo dục lái xe.

Rất có thể không có sự chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra DMV cụ thể so với các khóa học giáo dục trình điều khiển cùng với kinh nghiệm thực tế, thực tế. Nhưng cũng đối với nhiều người, nó sẽ yêu cầu các khóa học của trường cải tiến lái xe theo lệnh của tòa án để hướng dẫn các tài xế nguy hiểm cải thiện cách của họ.

Ngay cả nguy cơ mất giấy phép lái xe của một người hoặc lợi thế của việc có khả năng giảm tỷ lệ bảo hiểm ô tô không đủ để thấm nhuần các kỹ thuật lái xe thực tế ở một vài cá nhân coi việc lái xe là một cuộc xung đột giữa các chiến thuật phòng thủ và tấn công. Nó đòi hỏi một số cá nhân lặp đi lặp lại các chuyến đi qua máy, các tài xế lặp đi lặp lại các khóa học ED và cũng mất giấy phép lái xe trước khi được liên kết với cảm xúc. thay đổi.

Tuy nhiên, bất kể nó yêu cầu gì, tất cả những người còn lại đều tốt hơn khi theo dõi một người lái xe xấu với thói quen lái xe xấu bị buộc phải tuân thủ các quy tắc lái xe mà người dân thường tuân thủ chỉ đơn giản là vấn đề tự bảo quản. Chỉ có lái xe phòng thủ - hành vi phạm tội dành cho các đội thể thao, v.v. Lái xe tấn công thực sự duy nhất được thực hiện bởi các cá nhân lái xe rất kém, đủ lý do cho một thái độ kém như vậy, họ thực sự trở nên "tấn công".