Facebook Twitter
bestcarlive.com

Lợi ích Của Việc Xả Kim Phun Nhiên Liệu Của Bạn

Đăng trên Tháng Mười Một 2, 2021 bởi Willard Fraire

Một số khiếu nại thường xuyên nhất của người lái xe ngày nay, là thiếu hiệu suất vận động và tiết kiệm nhiên liệu kém. Có nhiều biến có thể gây ra cả hai mối quan tâm này. Bugi cũ, các bộ lọc không khí bị tắc và các bộ lọc nhiên liệu cắm chỉ đơn giản là một vài trong số các mặt hàng bảo trì bị bỏ qua thường xuyên nhất gây ra những khiếu nại này. 1 thành phần mà hầu hết các cá nhân thậm chí không nghĩ đến liên quan đến việc điều chỉnh bảo trì là kim phun nhiên liệu.

Khi nhiên liệu cháy trên buồng đốt, có những hạt carbon nhỏ bị bỏ lại phía sau. Những hạt nhỏ này bám vào các bộ phận nằm bên trong các xi lanh.

Theo thời gian, những thứ này trở thành tiền gửi lớn hơn, cướp đi động cơ của bạn về hiệu suất và thị trường của riêng nó. Lượng và van xả không còn chỗ ngồi đúng cách trong đầu xi lanh.

Kim phun nhiên liệu trở nên bị tắc và không còn phun thêm thuốc xịt nguyên tử mịn mà chúng được dự định để có hiệu suất tối ưu. Carbon thậm chí còn tuân thủ các vòng piston, cuối cùng gây ra sự đồng ý của dầu.

Thường xuyên xả nước hệ thống phun nhiên liệu của bạn sẽ không chỉ làm sạch kim phun nhiên liệu, nhưng cũng sẽ giúp làm sạch các van và piston cùng một lúc. Một thực hành tuyệt vời khác để theo dõi trong nhiệm vụ hàng ngày của bạn để duy trì động cơ của bạn sẽ là thêm một chất làm sạch vào bình nhiên liệu của bạn với nhau. Điều này sẽ không ngăn được dư lượng carbon hoàn toàn, nhưng sẽ giúp hạn chế lượng tiền gửi giữa các lần xả. Bạn vẫn sẽ phải xả kim phun nhiên liệu của bạn một lần mỗi năm.